top of page
Cross Health, +Health

O projektu

U okviru projekta "Poboljšanje pristupa do zdravstvenih usluga kroz jačanje prekogranične suradnje institucija na području zdravstva" (skraćenog naziva + Health) bit će adresirana dva velika zajednička prekogranična izazova. Prvi je nedovoljna zdravstvena zaštita u
manjim i slabo pristupačnim mjestima i selima, a drugi su postojeće velike razlike u kvaliteti zdravstvenih usluga i usluga
socijalne skrbi na prekograničnom području.

Glavni zajednički cilj projekta +Health je jačanje partnerstva između javnih organa i dionika u području zdravstva, kako bi zajedno
razvili nove prekogranične procedure i jedinstveno certificiranje institucija. Očekivana promjena je smanjenje regionalne
nejednakosti te urbano-ruralne podjele u dostupnosti službi i kvaliteti zdravstvenih usluga te posljedično povećanje kvalitete
života na prekograničnom području.

Partneri
DZPGŽ_logotip_vrtikalni_CMYK.jpg
bottom of page