top of page

O projektu

V okviru projekta +Health bosta naslovljena dva velika skupna čezmejna izziva, prvi je nezadostna zdravstvena oskrba v manjših
in slabo dostopnih mestih in vaseh, drugi pa so obstoječe velike razlike v kakovosti zdravstvenih in socialnovarstvenih storitev na
čezmejnem območju.


Glavni skupni cilj projekta +Health je krepitev partnerstev med javnimi organi in deležniki na področju zdravstva da bi skupaj
razvili nove čezmejne procedure in enotno certificiranje institucij. Pričakovana sprememba je zmanjšanje regionalne neenakosti
ter urbano-ruralno delitve v dostopnosti služb in kakovosti zdravstvenih storitev ter posledično povečanje kakovosti življenja na
čezmejnem območju.

Partnerji
DZPGŽ_logotip_vrtikalni_CMYK.jpg
bottom of page