top of page

Četrta seja Upravnega odbora projekta +Health


Na Fakulteti za logistiko v Celju je potekala četrta seja Upravnega odbora projekta +Health, na kateri so bil obravnavane naslednje teme:

1. Končna različica študije in roki za dokončanje

  • Raziskave o potrebah končnih uporabnikov (T1.1.1 Študija potreb končnih uporabnikov)

  • Raziskave infrastrukture in storitev (T1.2.1 Študija obstoječe infrastrukture in storitev, T1.2.2 Zemljevid infrastrukture in storitev)

  • Raziskava sodelovanja med deležniki (T1.3.1 Študija o sodelovanju deležnikov)

  • Model upravljanja institucij/deležnikov (T1.4.1 Študija modela upravljanja)

  • Ustvarjanje novih čezmejnih postopkov (T1.5.1 Študija čezmejnih procedur)

2. Potek razvoja destinacije zdravja (opredelitev skupnih strateških ciljev, poslanstva in vizije ter standardov kakovosti)

  • Vzpostavitev čezmejne zdravstvene destinacije (T2.1.1 Čezmejni center odličnosti +Health, Strategija čezmejne destinacije zdravja +Health)

  • Razvoj akcijskega načrta (T2.2.1 Akcijski načrt čezmejne destinacije zdravja)

  • Opredelitev standardov kakovosti (T2.3.1 Standardi kakovosti za destinacijo zdravja)

Naslednja seja Upravnega odbora bo predvidoma v oktobru v Postojni.


Comments


bottom of page