top of page

Grace Homecare - the leading provider of home health care, supplies and equipment.

Poboljšanje pristupa do zdravstvenih usluga kroz jačanje prekogranične suradnje institucija na području zdravstva

Glavni cilj cjelokupnog projekta +Health je jačanje partnerstva između javnih tijela i dionika u zdravstvenom sektoru, kako bi zajednički razvili nove prekogranične procedure i jedinstveno certificiranje institucija, što će dugoročno smanjiti regionalne nejednakosti te urbano-ruralno podjelu u dostupnosti službi i kvaliteti zdravstvenih usluga te povećati kvalitetu života. Glavni cilj projekta će na taj način izravno pridonijeti programskom specifičnom cilju jačanja partnerstva za zdravo prekogranično područje.

Posebni ciljevi projekta

  • Stvaranje partnerstva i jačanje ljudskih resursa- Jačanje postojećih i stvaranje novih partnerstava kroz prekograničnu razmjenu znanja i resursa (u okviru prijenosa najboljih praksi, pilot projekata, provedbe zajedničkog osposobljavanja, itd.) doprinijeti će razvoju novih prekograničnih procedura koje će povećati učinkovitost i kvalitetu zdravstvene skrbi u udaljenim i slabo pristupačnim područjima, a paralelno će doći do jačanja ljudskih resursa, što će se odražavati u podizanju svijesti ciljnih skupina u području zdravlja.

  • Osnivanje prekogranične destinacije zdravlja- Osnivanje i promocija prekogranične zdravstvene destinacije, u okviru koje će se razviti zajednička mreža stručnjaka - prekogranični Centar izvrsnosti +Health te oblikovati standardi kvalitete i provesti certificiranje institucija, dugoročno će doprinijeti smanjenju razlika u kvaliteti zdravstvenih i drugih povezanih usluga s obje strane granice, čime će se podići kvaliteta života u ruralnim i manje pristupačnim područjima i spriječiti iseljavanje.

Rezultati projekta

  • Podizanje razine kvalitete prekogranične suradnje između institucija i dionika u zdravstvenom sektoru

  • Centar izvrsnosti +Health- predstavlja novostvorenu prekograničnu strukturu u području zdravstva, a koji uključuje projektne partnere te druge institucije. Podizanje razine kvalitete suradnje između tih institucija i dionika izravno će se odražavati u porastu programskog pokazatelja rezultata.

  • Kroz razvoj novih prekograničnih modela i procedura pozitivno utjecati na podizanje razine kvalitete suradnje i učinkovitosti dionika u zdravstvenom sektoru prekograničnog područja, čime će se postići ažurnije i kvalitetnije zdravstvene usluge.

  • Putem utvrđivanja kriterija i provedbe certificiranja institucija u području zdravstva dugoročno smanjiti prekogranične razlike u kvaliteti zdravstvenih i povezanih usluga, posebice u udaljenim i slabo pristupačnim područjima

  • Kroz provedene pilot projekte, prijenos najboljih praksi i obrazovanja/osposobljavanja dionika te ciljnih skupina izravno doprinositi neposrednom poboljšanju zdravstvenih usluga u prekograničnom području

  • Kroz stvorene strateške podloge (Strategija za prekogranične destinacije zdravlja, definirane smjernice dugoročnog sudjelovanja dionika, ...) posredno pozitivno utjecati na podizanje razine kvalitete sudjelovanja najšireg spektra dionika u području zdravstva te oblikovatelja lokalnih/regionalnih/nacionalnih politika te, posredno, dugoročno utjecati na poboljšanje vitalnosti i zdravlja prekograničnog područja.

Istraživanja i studije

bottom of page